V sobotu 11. 11. 2017 proběhla další Národní potravinová sbírka. 
Mezinárodní vězeňské společenství mělo přidělený obchod s potravinami na Pankráci, v obchodním centru Arkády. 
Lidé nám darovali 1510,50 kg potravin a 164 kg zboží z drogerie. 
Děkujeme za tuto obrovskou zásobu na celou zimu. Budeme moci podporovat čerstvě propuštěné, kteří čekají na práci, nebo na dávky hmotné nouze. Budem moci podporovat pražské bezdomovce a další potřebné. 
Děkuji všem 24 dobrovolníkům, kteří celý den v obchodě smysl sbírky vysvětlovali, potraviny a další věci přejímali, vážili, zapisovali a odváželi auty do našeho skladu. 
Nasbírali jsme o 30 banánových krabic potravin více než vloni. Děkujeme ohromné vstřícnosti a pomoci zaměstnanců obchodu v Arkádách.
Děkujeme organizátorům potravinové sbírky. 
Především a nejvíce děkujeme každému dárci, který přispěl svou osobní pomocí a penězi k tomu, aby lidé v tísnivých situacích nehladověli a nebyli bez základní hygieny. Je to neuvěřitelný projev štědrosti a lidskosti, kdy hodným lidem nejsou lhostejné osudy druhých. 
Moc děkujeme za ty, kdo tuto pomoc potřebují! 
Věřím, že i dárci prožívají radost spolu s námi. Děkujeme!